III міжнародна інтернет-конференція

Секція 1 (18)

Сучасні проблеми розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу.

Перегляд матеріалів ...

Секція 2 (4)

Особливості соціальних взаємодій та спілкування людей у сучасному крос-культурному просторі.

Перегляд матеріалів ...

Секція 3 (1)

Наукові концепції та інноваційні психотехнології в професійній діяльності психолога-консультанта.

Перегляд матеріалів ...

Секція 4 (2)

Аксіологічні аспекти професійної діяльності психологів різних спеціалізацій.

Перегляд матеріалів ...

Секція 5 (1)

Специфіка надання консультативної допомоги та психологічна реабілітація військовослужбовців та внутрішньо переселених особистостей із зони АТО.

Перегляд матеріалів ...

Секція 6 (3)

Інноваційні психотехнології професійної підготовки майбутніх психологів.

Перегляд матеріалів ...