Конференція

ІІ міжнародна інтернет-конференція

"Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології"

Секція 1 (51)

Сучасні проблеми розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу

Перегляд матеріалів ...

Секція 2 (8)

Особливості міжособистісної взаємодії та спілкування людей у сучасному крос-культурному просторі

Перегляд матеріалів ...

Секція 3 (6)

Наукові концепції та інноваційні психотехнології в професійній діяльності психолога-консультанта

Перегляд матеріалів ...

Секція 4 (8)

Специфіка надання консультативної допомоги клієнтам з особистісними, емоційними та поведінковими розладами

Перегляд матеріалів ...