Секція 2 (8)

Особливості міжособистісної взаємодії та спілкування людей у сучасному крос-культурному просторі